III. ÚS 496/01

15. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 496/01Ústavní soud rozhodl ve věci F. S., o přezkoumání rozhodnutí komise pro projednávání přestupků Města Uherský Brod, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel, který se domáhal přezkoumání rozhodnutí komise pro projednávání přestupků, jež mu uložila pokutu ve výši 300,- Kč pro spáchaný přestupek, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy.
Stěžovatel, který výzvu obdržel dne 29. srpna. 2001, vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem advokátem (§ 30 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Pro výše uvedené bylo rozhodnuto dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jak ve výroku obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. října 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 496/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies