III. ÚS 494/01

15. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu stěžovatele M. G., takto:


Návrh se odmítá.


Odůvodnění:

Stěžovatel svým podáním ze dne 12.8.2001 podal návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem ve věci výpovědi z nájmu bytu a práva na náhradní byt.
Přípisem Ústavního soudu ze dne 27.8.2001 byl stěžovatel poučen, za jakých podmínek lze jeho návrh považovat za ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, a současně byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě třiceti dnů tak, aby tento návrh splňoval nezbytné obsahové i formální náležitosti, stanovené zejména v § 72, § 30 odst. 1 a § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
Uvedený přípis byl stěžovateli doručen dne 29.8.2001, z čehož plyne, že soudem určená 30-denní lhůta k odstranění vad návrhu marně uplynula, neboť ani do dnešního dne nebyly vytýkané vady stěžovatelem odstraněny.
Za tohoto stavu věci, kdy stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, tedy Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh stěžovatele dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 15. října 2001JUDr. Miloš Holeček
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 494/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies