II. ÚS 423/01

15. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Malenovského a soudců JUDr. Vladimíra Paula a JUDr. Antonína Procházky v právní věci navrhovatele Š. Š. o návrhu doručeném Ústavnímu soudu dne 11. 7. 2001, takto:

Ústavní soud ustanovuje Š. Š., podle ust. § 29 odst. 3 o. s. ř. opatrovníka JUDr. R. R., asistentku soudce Ústavního soudu, pro doručení písemné výzvy k odstranění vad podání, včetně poučení, ze dne 14. 8. 2001 za použití § 63 zák. č. 182/1993 Sb.

Odůvodnění:


Ústavní soud obdržel dne 11. 7. 2001 podání navrhovatele, označené jako "Žaloba pro opakované porušení zákonnosti, Ústavy ČR, občanských a ústavních práv, jakož i porušování základních lidských práv a svobod ve smyslu Listiny základních práv a svobod, jakož i pro diskriminaci ze strany orgánů státní správy vůči mé osobě."

S ohledem na skutečnost, že podání navrhovatele vykazovalo vady ve smyslu příslušných ustanovení zákona o Ústavním soudu, byla navrhovateli adresována na jím uvedenou adresu nejprve do Vazební věznice, po té na adresu jeho trvalého pobytu dle ust. § 41 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výzva k odstranění vad návrhu ve stanovené 30 denní lhůtě.

Předmětná písemná výzva spolu s poučením byla Ústavnímu soudu poštou dvakrát vrácena zpět, když jako důvod vrácení nedoručené zásilky bylo označeno nejprve "propuštěn dne 30. 7. 2001 z věznice", a po té na uvedené adrese svého trvalého pobytu, "neznámý". Ústavnímu soudu za této situace nezbylo, než navrhovateli za použití ust. § 63 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 29 odst. 3 o. s. ř. ustanovit opatrovníka.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Jiří Malenovský
předseda senátu ÚS

V Brně dne 11. září 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. II. ÚS 423/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies