II. ÚS 293/03

16. 10. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

II. ÚS 293/03Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti Ing. I. K., proti postupu Obvodního soudu pro Prahu 9 v řízení o vydání hmotného zabezpečení vedenému pod sp. zn. 7 C 64/99 a proti blíže neurčenému postupu Úřadu práce hlavního města Prahy - pobočky pro Prahu 8

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění


Dne 26. 5. 2003 bylo bez elektronického podpisu doručeno Ústavnímu soudu elektronické podání Ing. I. K., jež podle svého obsahu směřuje proti postupu státních orgánů ve shora uvedených věcech.

Stěžovatelka byla výzvou ze dne 3. 6. 2003, doručenou jí dne 19. 6. 2003, vyzvána ve smyslu § 41 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), k odstranění vad návrhu tak, aby její podání splňovalo náležitosti na ně kladené ustanoveními §§ 31, 34 a § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, s připojením podrobného poučení o náležitostech ústavní stížnosti.

Dne 18. 6. 2003 došlo k doplnění věci dvěma písemnostmi, které směřují proti stejným rozhodnutím, aniž došlo k odstranění vad původního podání.

Lhůta k doplnění podání uplynula dne 21. 7. 2003. V tento den byla Ústavnímu soudu doručena písemnost, v níž stěžovatelka žádá přerušení řízení vedených pod sp. zn. II. ÚS 290/03 a II. ÚS 293/03. K doplnění podání podle shora uvedené výzvy nedošlo.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené, Ústavní soud ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti odmítl.

Návrhem na přerušení řízení se Ústavní soud nezabýval, neboť neodstraněním vad návrhu nebyly dány podmínky vedení řízení před Ústavním soudem.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. října 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2003, sp. zn. II. ÚS 293/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies