IV. ÚS 477/03

17. 10. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti L. P., zastoupené JUDr. B. Ž., advokátkou, směřující proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec ze dne 25. června 2003, sp. zn. 35 co 198/2003, ve spojení s rozhodnutím Okresního soudu v Liberci ze dne 28. ledna 2003, sp. zn. 21 C 1103/97,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:
Dne 8. září 2003 obdržel Ústavní soud ve lhůtě dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ústavní stížnost, kterou se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku odvolacího soudu, kterým byl změněn rozsudek okresního soudu. Napadeným rozhodnutím odvolacího soudu bylo určeno, že dědičkou po K. M., zemřelém dne 14. prosince 1996, je H. M. a nikoliv stěžovatelka. Stěžovatelce pak bylo uloženo uhradit náklady řízení.
V ústavní stížnosti stěžovatelka uvedla, že podala současně z procesní opatrnosti i dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Ústavní soud si tuto informaci ověřil dotazem u Okresního soudu v Liberci, který mu dopisem ze dne 8. října 2003, doručeným Ústavnímu soudu dne 13. října 2003, sdělil, že dovolání společně s návrhem na odklad vykonatelnosti bylo podáno dne 28. srpna 2003.
Plénum Ústavního soudu s ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. listopadu 2002, ve věci stížnosti č. 46129/99 a č. 47273/99, přijalo závěr, že v případě podání mimořádného opravného prostředku a souběžně podané ústavní stížnosti je třeba na tuto hledět jako na nepřípustnou, a to až do rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Běh zákonné lhůty k případnému podání ústavní stížnosti, ve smyslu ustanovení § 72 odst. 2 zákona, počne běžet teprve dnem doručení rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, a to bez ohledu na způsob rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Lhůta bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí. Uvedený postup Ústavního soudu se však nevztahuje na obnovu řízení.
Uvedené závěry pléna byly 3. února 2003 publikovány jako sdělení Ústavního soudu pod č. 32/2003 Sb.
S ohledem na tento závěr a na skutečnost, že stěžovatelka podala souběžně s ústavní stížností i dovolání, je ústavní stížnost podána předčasně, a proto ji Ústavní soud posoudil jako podání nepřípustné ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona a jako takovou ji odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 17. října 2003

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2003, sp. zn. IV. ÚS 477/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies