IV. ÚS 512/03

20. 10. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 512/03Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti J. M., zastoupeného Mgr. Ing. L. J., advokátkou, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 7. 2003, sp. zn. 14 Co 258/2003,

t a k t o :


Ústavní stížnost se odmítá.O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se svou ústavní stížností, z důvodů v ní podrobně rozvedených, domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí Městského soudu v Praze, které však, jak patrno z obsahu ústavní stížnosti, napadl i dovoláním, o něm nebylo rozhodnuto. Za tohoto stavu však je třeba, s ohledem na obsah sdělení Ústavního soudu č. 32/2003 Sb., publikovaného ve Sbírce zákonů dne 3. 2. 2003 (z něhož mj. plyne, že v případě podání mimořádného opravného prostředku a souběžně podané ústavní stížnosti bude ústavní stížnost považována za přípustnou až po rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku, s výjimkou rozhodnutí o obnově řízení), považovat ústavní stížnost za nepřípustnou, a proto byla podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. října 2003

JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2003, sp. zn. IV. ÚS 512/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies