III. ÚS 374/03

23. 10. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 374/03

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 23. října 2003 ve věci navrhovatele I. F., o návrhu podaném dne 25. července 2003, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatel, který se svým podáním domáhal přezkoumání rozhodnutí soudu a exekutorského úřadu Šumperk, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle něhož neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Stěžovatel obdržel výzvu dne 1. října 2003, v dané lhůtě ani ke dni rozhodnutí vady návrhu neodstranil, nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 cit. zákona o Ústavním soudu).
Pro výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. října 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. III. ÚS 374/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies