III. ÚS 448/03

29. 10. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 448/03

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 29. října 2003 ve věci navrhovatelů 1) J. R. a 2) L. R., o návrhu ze dne 29. září 2003,
t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatelé, kteří své podání ze dne 29. září 2003 označili jako stížnost na postup Okresního soudu v Břeclavi, byli vyzváni k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučeni o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle něhož neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnut.
Navrhovatelé, kteří výzvu obdrželi dne 8. října 2003, v určené lhůtě vady návrhu neodstranili, nesplnili zejména povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupeni advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. října 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 10. 2003, sp. zn. III. ÚS 448/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies