I. ÚS 505/03

04. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. P. P., zastoupeného JUDr. M. H., advokátem, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 22. 4. 2002, sp. zn. 25 T 136/2001, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2002, sp. zn. 9 To 282/2002,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 23. 9. 2003, se Mgr. P. P. (dále jen "stěžovatel") domáhal zrušení shora uvedených rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 7 a Městského soudu v Praze. Těmito rozsudky byl uznán vinným ze spáchání trestného činu pomluvy podle § 206 trestního zákona (dále jen "TrZ") a odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 150 hodin.

Stěžovatel tvrdil, že napadená rozhodnutí obecných soudů porušila čl. 6, čl. 7, čl. 10, čl. 13, čl. 14 a čl. 17 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") a čl. 8, čl. 9, čl. 10, čl. 11, čl. 13, čl. 17 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").
Vzhledem k tomu, že návrh na zahájení řízení nesplňoval náležitosti podle § 30, § 31, § 34 odst. 2 a § 72 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud právního zástupce stěžovatele k odstranění vad návrhu na zahájení řízení ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Současně byl právní zástupce upozorněn na následky neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě, ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Tento přípis byl právnímu zástupci stěžovatele doručen dne 6. 10. 2003.

Ústavní soud zjišťuje, že soudcovská patnáctidenní lhůta, určená k odstranění vad návrhu na zahájení řízení, marně uplynula dne 21. 10. 2003. Výzvou vytýkané vady návrhu na zahájení řízení nebyly odstraněny ani do dnešního dne, proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, usnesením návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 4. listopadu 2003
JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 11. 2003, sp. zn. I. ÚS 505/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies