III. ÚS 436/03

05. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 436/03
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 5. listopadu 2003 ve věci navrhovatele H., spol. s r. o., o ústavní stížnosti na postup soudu ve věci sp. zn. 35 E 2429/2000, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal přezkoumání postupu soudu ve věci vedené pod sp. zn. 35 E 2429/2000.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. tak, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Navrhovatel, který výzvu k odstranění vad návrhu obdržel dne 10. října 2003, v určené lhůtě tyto neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 436/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies