III. ÚS 410/03

06. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 410/03

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 6. listopadu 2003 ve věci navrhovatele M. Ž., o návrhu ze dne 25. srpna 2003, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
V návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 26. srpna 2003, poukázal stěžovatel na řízení, které probíhalo u Krajského soudu v Liberci pod sp. zn. To 515/2002 a označil je za nezákonné.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byl navrhovatel vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle něhož neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Po výzvě doručené dne 10. října 2003 navrhovatel ve lhůtě vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 410/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies