IV. ÚS 459/03

07. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti L. A., zastoupeného JUDr. J. K., advokátem, směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, Nad Štolou 3, čj. ROS 487/98 ze dne 24.4.2003 a 8.4.2003 a proti rozhodnutí náměstka policejního prezidenta ve věci služebního poměru ze dne 23.7.2003, čj. 119 a 121, případně dalších, v záležitosti odškodnění pracovního úrazu,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 27.8.2003 se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí uvedených v návětí tohoto usnesení, s tvrzením, že jimi byla porušena jeho ústavní práva, zejména právo na projednání věci soudem.
Aniž by Ústavní soud vyžadoval ve věci vyjádření tzv. služebních orgánů, je nucen konstatovat, že stěžovatel se mýlí, vychází-li z přesvědčení, že jedinou ochranou proti rozhodnutím, která napadá, je ústavní stížnost. Jedná se o rozhodnutí ve věci odškodnění služebního úrazu, kde sice přísluší o věci rozhodnout nejprve tzv. služebnímu funkcionáři, jeho rozhodnutí však je, s ohledem na svou povahu, přezkoumatelné soudem. Tento názor vyslovil Ústavní soud již v nálezu sp. zn. I. ÚS 4/96 (publikováno jako nález č. 70, svazek 5, Sbírky nálezů a usnesení ÚS ČR), jakož i v dosud nepublikovaném nálezu IV. ÚS 150/01 ze dne 9.10.2003. Po 1.1.2003 může být pouze sporné, zda soudní řízení má probíhat jako řízení o správní žalobě podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, či podle nové části páté o.s.ř. Tuto otázku bude muset vyřešit judikatura obecných soudů.
S ohledem na výše uvedené považuje Ústavní soud podanou ústavní stížnost za nepřípustnou, neboť před jejím podáním nebyly vyčerpány procesní prostředky, které právní řád poskytuje stěžovateli k ochraně jeho práv (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu). Proto stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) cit. zákona soudce zpravodaj odmítl jako nepřípustnou.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2003


JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2003, sp. zn. IV. ÚS 459/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies