II. ÚS 394/03

07. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele B. K., o ústavní stížnosti proti blíže nespecifikovanému postupu Okresního soudu v Děčíně v řízení vedeném pod sp. zn. 19 Nc 767/2003, Krajského soudu v Ústí nad Labem v řízení vedeném pod sp. zn. 47 Co 469/2001 a Městského soudu v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. 14 Nc 1714/2003,

takto:


Návrh se odmítá.


Odůvodnění


Návrhem ze dne 23. 7. 2003, doručeným Ústavnímu soudu dne 25. 7. 2003, se navrhovatel domáhá vyšetření postupu v řízeních uvedených v záhlaví.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 citovaného zákona), vyzval Ústavní soud navrhovatele přípisem, doručeným mu oproti podpisu dne 23. 9. 2003, k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů. Výzva navrhovateli mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, včetně vlastního sepsání návrhu. Rovněž byl upozorněn, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Navrhovatel přesto vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 7. listopadu 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2003, sp. zn. II. ÚS 394/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies