IV. ÚS 507/03

12. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. N., bez právního zastoupení, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 7 A 543/2002,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Dne 25. září 2003 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele označené jako stížnost směřující do označeného rozhodnutí správního soudu v jeho věci vedené proti České správě sociálního zabezpečení.
S ohledem na charakter podání byl navrhovatel dopisem ze dne 1. října 2003 vyzván k odstranění vad podání. Zejména byl upozorněn na nutnost právního zastoupení dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Dále byl vyzván, aby vylíčil, čeho se svým podáním domáhá (§34 odst. 1 zákona) a sdělil, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí, které napadá, popřípadě, kdy nastal jiný zásah orgánu veřejné moci (§ 72 odst. 1 zákona). K odstranění vad mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů ode dne doručení dopisu. Současně dopis obsahoval poučení, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh odmítne dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.
Dne 3. listopadu 2003 uplynula lhůta stanovená stěžovateli k odstranění vad podání, aniž by od něj bylo Ústavnímu soudu doručeno jakékoliv podání. Tento stav trvá i k dnešnímu dni.
Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě stěžovatel vady podání neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než jeho podání odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).
V Brně dne 12. listopadu 2003

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2003, sp. zn. IV. ÚS 507/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies