I. ÚS 389/03

13. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. M. D., proti průtahům v řízení ve věcech vedených u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 36D 1441/2000, 36 D 710/2002, 36D 1525/2001, 36D 506/2002, 36D 70/2002, 36D 643/2002, 36D 444/2001, 36D 1683/96, 36D 472/2002, 36D 394/2001, 36D 776/2002, D 509/95, 36D 920/2001, 36D 136/2001 (oprava příjmení stěžovatelky), t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelka se domáhá odstranění průtahů u Okresního soudu v Teplicích ve věcech uvedených v záhlaví tohoto usnesení.

Ústavní soud vyzval stěžovatelku k odstranění vad její stížnosti s poučením, že stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady do 30 dnů od doručení této výzvy. Výzva jí byla doručena dne 3.10.2003.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě vady neodstranila.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2003
JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2003, sp. zn. I. ÚS 389/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies