I. ÚS 210/03

13. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. G., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 3. 2003, sp. zn. 48 T 2/2003, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 3. 2003, sp. zn. 7 To 39/2003,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.Odůvodnění:Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 9. dubna 2003, napadl stěžovatel v záhlaví uvedená usnesení obecných soudů s tím, že jsou v rozporu s článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a článkem 1 Ústavy České republiky.

Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad jeho podání přípisem, který stěžovatel obdržel dne 10. 4. 2003. Stěžovatel byl vyzván, aby si zvolil advokáta, který ho v řízení před Ústavním soudem bude zastupovat, nebo v případě, pokud by mu byla právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátil na Českou advokátní komoru se žádostí o jeho ustavení. K doplnění návrhu mu byla určena lhůta 20 dnů od doručení výzvy.

Dopisem ze dne 27. 5. 2003 požádal stěžovatel o prodloužení lhůty, protože byl přemístěn do jiné věznice a dopisem ze dne 17. 8. 2003 požádal o vrácení příloh. Dalším dopisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 9. 2003, stěžovatel sdělil, že mu byl Českou advokátní komorou určen advokát JUDr. M. V., kterému předal podklady s tím, že uvedený advokát ústavní stížnost podá.

Od uvedeného data byli jak stěžovatel, tak jeho advokát, nečinní. Od doručení výzvy k odstranění vad podání uplynulo více než 5 měsíců. Protože stěžovatel vady návrhu neodstranil ve lhůtě k tomu určené a neučinil tak ani do dnešního dne, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 13. listopadu 2003JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2003, sp. zn. I. ÚS 210/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies