II. ÚS 297/03

25. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele L. D., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. dubna 2003, sp. zn. Nco 37/2003, mimo ústní jednání dne 25. listopadu 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Pavlem Rychetským, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

Odůvodnění

Navrhovatel podáním ze dne 26. května 2003 doručeným Ústavnímu soudu dne 28. května 2003, doplněným 14. srpna 2003, brojil proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. dubna 2003 (Nco 37/2003-337), jímž bylo rozhodnuto, že soudci Krajského soudu v Ostravě - JUDr. Č. M., JUDr. Š. N. a JUDr. D. P. - nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci o náhradu škody vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 8 Co 22/2003.

Stěžovatel s odvoláním na jeho ústavně zaručená práva čl. 95 Ústavy ČR, dle něhož je soud vázán zákonem a všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva, navrhl, aby Ústavní soud zrušil rozhodnutí napadené ústavní stížností, jak je vpředu označeno, a pro další řízení určil odvolacím soudem Městský soud v Praze a pro řízení v prvním stupni Obvodní soud pro Prahu 2.

Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem [§ 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákona"], byly stěžovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena 30denní lhůta k jejich odstranění.

Výzva Ústavního soudu, jak je o ní zmínka, byla stěžovateli doručena dne
16. října 2003, a protože do dnešního dne na ni vůbec nereagoval a vytknuté vady neodstranil, nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3
zákona).


V Brně dne 25. listopadu 2003
JUDr. Pavel Rychetský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. II. ÚS 297/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies