I. ÚS 412/03

25. 11. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Z. S., proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 12. 7. 2002, č. 290 227412/521,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Podáním, doručeným Ústavnímu soudu 30. 7. 2003, napadl stěžovatel shora označené rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení a navrhl jeho zrušení.

Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad. Ve výzvě ze dne 2. 9. 2003, kterou stěžovatel obdržel dne 5. 9. 2003, byl stěžovatel vyzván, aby si zvolil na území České republiky advokáta, který ho v řízení před Ústavním soudem bude zastupovat, případně aby se obrátil na Českou advokátní komoru, pokud by mu byla právní pomoc zvoleným advokátem odmítnuta. Zároveň stěžovatele upozornil na nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2003, sp. zn. II. ÚS 405/02, kde se vyjádřil ke Smlouvě o sociálním zabezpečení, uzavřené mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, publikované ve Sbírce zákonů pod č. 228/1993 Sb.

Stěžovateli, jako občanu Slovenské republiky, byla uložena lhůta 2 měsíců od doručení výzvy, ve které měl odstranit vady svého podání. Stěžovatel v poskytnuté lhůtě na výzvu nijak nereagoval, vady podání dosud neodstranil.

Protože stěžovatel vady návrhu neodstranil, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 25. listopadu 2003

JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. I. ÚS 412/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies