II. ÚS 269/03

01. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

II. ÚS 269/03
Ústavní soud rozhodl o návrhu J. H.t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n íÚstavní soud obdržel dne 13. 5. 2003 podání navrhovatelky, které však nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu byla navrhovatelka i její zmocněnkyně, které dle výslovného pokynu navrhovatelky má být zasílána veškerá korespondence, vyzvána k odstranění vad podání ve lhůtě 21 dnů, kterou ji Ústavní soud k tomu určil. Výzva k odstranění vad podání byla zmocněnkyni navrhovatelky doručena dne 31. 10. 2003, zásilka adresovaná přímo navrhovatelce byla vrácena zpět s poznámkou adresát neznámý. Do dnešního dne tedy vady návrhu nebyly navrhovatelkou odstraněny. Vzhledem k tomu, že navrhovatelka ve lhůtě jí určené vady návrhu neodstranila, Ústavní soud její návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 1. prosince 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2003, sp. zn. II. ÚS 269/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies