I. ÚS 461/03

02. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky K. P., zastoupené JUDr. J. K., t a k t o :


Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :


Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29. 12. 1999, sp. zn. 38 C 312/97, jakož i zrušení "rozhodnutí navazující na tento výrok ve věci samé", přiznání nákladů řízení "žalující straně" a vydání usnesení, kterým by bylo uvedenému soudu uloženo, "aby věnoval zvláštní pozornost prodlení i rozhodnutí ve věci sporu čj. 38 C 312/97, zejména v rozsahu uplatněného nároku, o kterém dosud rozhodnuto nebylo". Jelikož návrh postrádal některé základní formální i obsahové náležitosti ústavní stížnosti, byl právní zástupce stěžovatelky vyzván, aby ve stanovené lhůtě tyto nedostatky, spočívající zejména v neurčité formulaci petitu návrhu a absenci kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, odstranil.

Dopis ze dne 4. 11. 2003, obsahující uvedené poučení a výzvu, aby nedostatky svého návrhu odstranil ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení pod následky odmítnutí návrhu, převzal právní zástupce stěžovatelky dle doručenky dne 6. 11. 2003. Do dnešního dne však vady podání nebyly odstraněny.

Proto Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 2. prosince 2003

JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2003, sp. zn. I. ÚS 461/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies