II. ÚS 542/02

03. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Malenovského a soudců JUDr. Dagmar Lastovecké a JUDr. Pavla Rychetského o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatelek 1) CME Czech Republic II B.V., se sídlem Nizozemí, Amsterdam, Nieuwe Spiegelstraat 26, 2) CEDC Management Services GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Mauerstrasse, zastoupených JUDr. Martinem Radvanem, LL. M., advokátem v Praze 1, Revoluční 13, proti pravomocnému usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2001, ve věci sp. zn. 38 Ca 121/2000, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 9. srpna 2002 se stěžovatelky domáhaly, aby Ústavní soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2001 (38 Ca 121/2000-85), kterým bylo zastaveno řízení proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 9. června 1998, č.j. Rz/264/98. Stěžovatelky proti napadenému rozhodnutí Městského soudu v Praze, v souladu s poučením, podaly odvolání, o němž bylo usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 17. dubna 2002 (5A 23/2002-93) řízení zastaveno.

Stěžovatelky tvrdily, že v řízení byla porušena jejich práva, neboť s nimi nebylo jednáno jako s účastníky řízení a obecný soud jim napadeným rozhodnutím neposkytl ochranu, čímž došlo k porušení jejich ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ("Listina"), a ústavně zaručeného práva na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí orgánu státní správy dle čl. 36 odst. 2 Listiny.

Právní zástupce stěžovatelek podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 3. listopadu 2003 sdělil, že bere podanou ústavní stížnost zcela zpět.

Ústavní soud pak dle ustanovení § 77 zák. čís. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisu, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 3. prosince 2003

JUDr. Jiří Malenovský
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 12. 2003, sp. zn. II. ÚS 542/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies