I. ÚS 613/03

09. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky B. P., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 11. 2002, čj. 18 Ca 120/2002 - 10, a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2003, čj. 5 Ads 9/2003 - 31,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Podáním, odevzdaným k poštovní přepravě dne 21. 11. 2003 a doručeným Ústavnímu soudu dne 24. 11. 2003, napadla stěžovatelka v záhlaví uvedená rozhodnutí.

Ústavní soud se nejdříve zabýval formálními náležitostmi podaného návrhu. Z vyžádané kopie doručenky zjistil, že rozsudek Nejvyššího správního soudu byl stěžovatelce doručen dne 17. 9. 2003. Jedná se o rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje [ust. § 72 odst. 2 a § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")]. Od doručení tohoto rozhodnutí běží šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti.

Ústavní soud v této souvislosti připomíná, že ve své obecně přístupné judikatuře [viz např. usnesení sp. zn. I. ÚS 182/95 in Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení - svazek 4., C. H. Beck, Praha 1996, str. 347] opakovaně uvedl, že na rozdíl od obecných zásad pro počítání lhůt je úprava zákona o Ústavním soudu úpravou speciální, podle níž je den doručení rozhodnutí o posledním prostředku již prvním dnem lhůty pro podání ústavní stížnosti [ust. § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu]. Pokud tedy bylo rozhodnutí o posledním prostředku doručeno ve středu 17. 9. 2003, počala běžet zákonná šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti tímto dnem doručení. Poslední den lhůty připadá na sobotu 15. 11. 2003, lhůta tedy uplynula v nejbližší následující pracovní den, tj. v pondělí 17. 11. 2003. Stěžovatelka podala ústavní stížnost až v pátek 21. 11. 2003. Protože nebyly splněny formální předpoklady, nemohl se Ústavní soud zabývat obsahem ústavní stížnosti.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout jako podanou po lhůtě [ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu].


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 9. prosince 2003


JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2003, sp. zn. I. ÚS 613/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies