I. ÚS 108/03

09. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. N., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 1. 2003, čj. 17 Co 544/2002 -185,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 18. 2. 2003, stěžovatel napadl v záhlaví uvedené usnesení.

Podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad přípisem ze dne 19. 5. 2003, který stěžovatel obdržel dne 20. 5. 2003. Mimo jiné ho upozornil, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem. K odstranění vad mu byla určena lhůta třiceti dnů ode dne doručení výzvy.

V poskytnuté lhůtě třiceti dnů měl stěžovatel vady návrhu odstranit. Stěžovatel vady návrhu neodstranil, neučinil tak ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu.

Protože stěžovatel vady návrhu neodstranil, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 9. prosince 2003


JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2003, sp. zn. I. ÚS 108/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies