I. ÚS 621/03

10. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 10. prosince 2003 soudcem zpravodajem JUDr. Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti L. B., proti rozsudku Okresního soudu v Nymburce ze dne 3. 10. 2002, sp. zn. 5 C 1014/2001, a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2003, sp. zn. 25 Co 139/2003,

t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :

Podáním, označeným jako "stížnost podle článku 87 písm. d) Ústavy ČR", doručeným Ústavnímu soudu dne 27. 11. 2003 a podaným k poštovní přepravě dne 26. 11. 2003, se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Okresního soudu v Nymburce ze dne 3. 10. 2002, sp. zn. 5 C 1014/2001, a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2003, sp. zn. 25 Co 139/2003. />
Stěžovatel se domnívá, že rozhodnutími obecných soudů bylo zasaženo do jeho práva podle čl. 3 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle něhož nesmí být nikomu způsobena újma pro uplatňování základních práv a svobod. V daném případě se stěžovatel domnívá, že napadenými rozhodnutími byla taková újma způsobena, a to při uplatňování práva na bezplatnou opravu jízdního kola v záruční době.

Před tím, než Ústavní soud přikročil k meritornímu přezkoumání ústavní stížnosti, zabýval se splněním všech podmínek uplatnění ústavní stížnosti.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od dne doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. V daném případě - jak Ústavní soud zjistil z kopie dodejky, kterou si vyžádal ze spisu Okresního soudu v Nymburce - bylo usnesení Krajského soudu v Praze stěžovatelově právní zástupkyni doručeno dne 23. 5. 2003. To znamená, že lhůta k podání ústavní stížnosti proti tomuto rozhodnutí uběhla dne 21. 7. 2003. Pokud tedy stěžovatel podal ústavní stížnost až dne 26. 11. 2003, musí Ústavní soud konstatovat, že se jedná o návrh podaný opožděně.

Z těchto důvodů Ústavní soud již blíže nezkoumal další vady ústavní stížnosti (absence právního zastoupení, nedostatečná argumentace stran tvrzeného zásahu do základních práv a svobod stěžovatele atd.) a ani stěžovatele nevyzýval k jejich odstranění, neboť i potom by musel ústavní stížnost z důvodu opožděnosti odmítnout.

Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2003

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph. D.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2003, sp. zn. I. ÚS 621/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies