II. ÚS 336/03

17. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Malenovského a soudců JUDr. Dagmar Lastovecké a JUDr. Pavla Rychetského v právní věci navrhovatelky Mgr. J. Š., zastoupené Prof. JUDr. Alešem Gerlochem, advokátem se sídlem Praha 2, Botičská 4, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. května 2003, čj. 22 Cdo 756/2003-132, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se svým návrhem ze dne 13. června 2003 (doručeným Ústavnímu soudu dne 19. června 2003) domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, jímž bylo odmítnuto její dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. listopadu 2001, č.j. 15 Co 295/2001-98.

Navrhovatelka byla při podání ústavní stížnosti zastoupena advokátem JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, se sídlem Praha 1, Národní 25. Dne 16. července 2003 byl Ústavnímu soudu doručen přípis stěžovatelky, zastoupené Prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., advokátem se sídlem Praha 2, Botičská 4, jímž stěžovatelka vzala svou ústavní stížnost zpět a navrhla řízení o ústavní stížnosti zastavit. V odůvodnění přípisu uvedla, že vypověděla plnou moc udělenou JUDr. PhDr. Oldřichu Choděrovi. K přípisu byla připojena plná moc ze dne 9. července 2003, jíž stěžovatelka výslovně zmocnila Prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc., k zastupování před Ústavním soudem a ke zpětvzetí její ústavní stížnosti proti výše citovanému rozhodnutí.

Ústavní soud proto podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. 12. 2003

JUDr. Jiří Malenovský
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. II. ÚS 336/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies