I. ÚS 458/03

17. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Elišky Wagnerové o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. P., zastoupeného JUDr. J. N., advokátem, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2003, sp. zn. 11 Tdo 28/2003, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 9. 2002, sp. zn. 6 To 250/2002 a proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále, pobočka Krnov ze dne 15. 4. 2002, sp. zn. 18 T 245/2001, t a k t o :

I. Ústavní stížnost stěžovatele Ing. J. P., vedená pod sp. zn. I. ÚS 458/03, se v části, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 9. 2002, sp. zn. 6 To 250/2002, a proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále, pobočka Krnov, ze dne 15. 4. 2002, sp. zn. 18 T 245/2001, odmítá.

II. Ústavní stížnost stěžovatele Ing. J. P. proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2003, sp. zn. 11 Tdo 28/2003, vedená pod sp.zn. I. ÚS 458/03, a ústavní stížnost téhož stěžovatele, zastoupeného stejným advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 9. 2002, sp. zn. 6 To 250/2002, a proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále, pobočka Krnov, ze dne 15. 4. 2002, sp. zn. 18 T 245/2001, vedená pod sp. zn. I. ÚS 714/02, se spojují ke společnému řízení.

III. Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. I. ÚS 458/03 a sp. zn. I. ÚS 714/02 budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 714/02.O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností ze dne 22. 8. 2003 vedenou pod sp. zn. I. ÚS 458/03 se stěžovatel s odvoláním na tvrzené porušení čl. 2 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 36 a čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 9. 2002, sp. zn. 6 To 250/2002, a rozsudku Okresního soudu v Bruntále, pobočka Krnov, ze dne 15. 4. 2002, sp. zn. 18 T 245/2001. Podáním ze dne 28. 11. 2003 rozšířil stěžovatel petit ústavní stížnosti i napadením usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2003, sp. zn. 11 Tdo 28/2003.

Ústavní stížností téhož stěžovatele ze dne 10. 12. 2002 byl však již dříve napaden týž rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 9. 2002, sp. zn. 6 To 250/2002, a týž rozsudek Okresního soudu v Bruntále, pobočka Krnov, ze dne 15. 4. 2002, sp. zn. 18 T 245/2001; tato ústavní stížnost je vedena pod sp. zn. I. ÚS 714/02. Jelikož se v části ústavní stížnosti, vedené pod sp. zn. I. ÚS 458/03, napadající (znovu) rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 9. 2002, sp. zn. 6 To 250/2002, a rozsudek Okresního soudu v Bruntále, pobočka Krnov ze dne 15. 4. 2002, sp. zn. 18 T 245/2001, jedná zjevně o návrh nepřípustný ve smyslu ust. 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tj. z toho důvodu, že Ústavní soud již v téže věci jedná (překážka věci zahájené, litispendence), bylo nutno v této části návrh odmítnout.

I. senát Ústavního soudu dále rozhodl o spojení věcí, vedených pod sp. zn. I. ÚS 458/03 (napadající usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2003, sp. zn. 11 Tdo 28/2003) a pod sp. zn. I. ÚS 714/02 (napadající rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 9. 2002, sp. zn. 6 To 250/2002, a rozsudek Okresního soudu v Bruntále, pobočka Krnov, ze dne 15. 4. 2002, sp. zn. 18 T 245/2001) ke společnému řízení (ust. § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s ust. § 112 odst. 1 o.s.ř.). Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. I. ÚS 458/03 a sp. zn. I. ÚS 714/02 budou tedy nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 714/02


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2003
JUDr. František Duchoň
předseda I. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. I. ÚS 458/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies