I. ÚS 431/03

17. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. B., proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 29. 4. 2002, sp. zn. 3 T 60/2002, a proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 5. 2002, sp. zn. 7 To 238/2002, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Z obsahu ústavní stížnosti Ústavní soud zjišťuje, že stěžovatel brojí proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 29. 4. 2002, sp. zn. 3 T 60/2002, a proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 5. 2002, sp. zn. 7 To 238/2002. Tvrdí, že v průběhu vyšetřování i řízení před soudy nebylo provedeno řádné dokazování a že za věrohodný podklad o jeho vině vzaly soudy různé výpovědi svědka-poškozeného.

Ústavní soud především zkoumal, zda je návrh podaný ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 citovaného zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy bylo stěžovateli doručeno rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Ústavní soud zjistil z dodejek Okresního soudu ve Vsetíně, že napadené unesení Krajského soudu v Českých Budějovicích bylo stěžovateli doručeno dne 10. 7. 2002. Jeho obhájci bylo doručeno dne 12. 7. 2002. Od uvedeného dne do podání ústavní stížnosti k poštovní přepravě dne 11. 8. 2003 tedy zjevně uplynula delší doba, než kterou stanoví zákon.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2003
JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. I. ÚS 431/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies