II. ÚS 500/03

18. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

II. ÚS 500/03
Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti M. J., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 4. 2003, sp. zn. 2 To 49/03,t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n íDne 29. 10. 2003 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání M. J. proti shora uvedenému usnesení Vrchního soudu v Praze, kterým byla zamítnuta stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 46 T 19/98-1373, ze dne 28. 1. 2003, o určení odměny a náhrady za zastupování v trestním řízení.

Stěžovatel byl výzvou Ústavního soudu, doručenou mu dne 11. 11. 2003, vyzván k odstranění vad podání tak, aby splňovalo náležitosti § 30, § 34 a § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě 21 dnů neodstranil vady podání, Ústavní soud ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. o Ústavním soudu, návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti odmítl.P o u č e n í : Proti usnesení ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 18. prosince 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2003, sp. zn. II. ÚS 500/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies