II. ÚS 371/03

19. 12. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele V. P., o ústavní stížnosti proti postupu Městského soudu v Praze v konkursním řízení vedeném pod sp. zn. 91 K 290/95,

takto:


Návrh se odmítá.


Odůvodnění


Návrhem ze dne 8. 7. 2003, doručeným Ústavnímu soudu dne 9. 7. 2003, navrhovatel žádá Ústavní soud o posouzení postupu soudu ve shora uvedené věci, dále uvádí, že zmíněné řízení nebylo po sedmi a půl letech uzavřeno.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 citovaného zákona), vyzval Ústavní soud navrhovatele přípisem, doručeným mu oproti podpisu dne 29. 10. 2003, k odstranění vad podání ve lhůtě 21 dnů. Výzva navrhovateli mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, včetně vlastního sepsání návrhu. Rovněž byl upozorněn, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut.

Vzhledem k tomu, že ani ve lhůtě stanovené k odstranění vad podání, nebyly vady odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 19. prosince 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2003, sp. zn. II. ÚS 371/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies