26 Cdo 3855/2015

01. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně městské části Praha 1, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 681/18, IČO 00063410, proti žalované B. H., o vyklizení obytné místnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 301/2009, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. května 2014, č. j. 22 Co 187/2014-91, takto:


I. Řízení o dovolání žalované se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalovaná napadla včasným dovoláním usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2014, č. j. 22 Co 187/2014-91, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 3. 2014, č. j. 21 C 301/2009-85, jímž bylo zastaveno řízení (z důvodu zpětvzetí žaloby) a rozhodnuto o nákladech řízení; a kterým dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2014, č. j. 22 Co 187/2014-91, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatelka (poté, kdy Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 10. 11. 2014, č. j. 21 C 301/2009-103, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2015, č. j. 22 Co 425/2014-108, zamítl její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů v řízení o dovolání) přes výzvu a poučení soudu o následcích nečinnosti nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. února 2016


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 2. 2016, sp. zn. 26 Cdo 3855/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.3855.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies