26 Cdo 4752/2015

02. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněného města Třebíč, se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 55, IČO 00290629, zastoupeného JUDr. Marií Veselou, advokátkou se sídlem v Třebíči, Bráfova tř. 16/2, proti povinné E. N., vyklizením bytu a pro peněžité plnění, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 15 EXE 818/2014, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 26. března 2015, č. j. 54 Co 30/2015-52, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti napadenému usnesení odvolacího soudu (jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne 7. 11. 2014, č. j. 15 EXE 818/2014-28, kterým zamítl návrh povinné na zastavení exekuce) podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. exekučního řádu).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. února 2016


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4752/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.4752.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies