21 Cdo 5454/2015

09. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241a odst. 1, 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou v právní věci žalobce P. H., zastoupeného JUDr. Radkem Bechyně, advokátem se sídlem v Kolíně, Legerova č. 148, proti žalovaným 1) České republice - Ministerstvu spravedlnosti v Praze 2, Vyšehradská č. 16, IČO 00025429, 2) JUDr. O. Š., 3) J. D. a 4) J. D., o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 4. listopadu 2009 č.j. 8 C 1245/2003-410 a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. května 2010 č.j. 25 Co 148/2010-494, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 25 Co 148/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. prosince 2014 č.j. 4 Co 61/2014-149, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního sodu v Praze ze dne 4.12.2014 č.j. 4 Co 61/2014-149 neobsahuje v rozporu s ustanovením § 241a odst. 2 o.s.ř. údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání [srov. též právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, a v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014], a vymezení důvodu dovolání (způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst.3 o.s.ř.); v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. února 2016
JUDr. Karel Svoboda

pověřený člen senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5454/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.5454.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies