21 Cdo 5615/2015

09. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D. v právní věci žalobkyně E. K., zastoupené JUDr. Janou Svatoňovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1062/58, proti žalovanému V. J. P., o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. prosince 2009 č.j. 19 Co 505, 590/2009-151, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Co 505, 509/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. dubna 2014 č.j. 4 Co 238/2013-239, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16.4.2014 č.j. 4 Co 238/2013-239 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat; předpoklad přípustnosti dovolání vůči rozhodnutí odvolacího soudu nelze vymezit jen uvedením údaje, že "rozhodnutí má po právní stránce zásadní právní význam" (srov. též právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. února 2016


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

pověřený člen senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5615/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.5615.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies