20 Cdo 5566/2015

01. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 41 odst. 2
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. f)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného Stavebního bytového družstva Chomutov, se sídlem v Chomutově, Husova č. 2079/10, identifikační číslo osoby 00041955, zastoupené JUDr. Pavlem Polákem, advokátem se sídlem v Chomutově, Kamenný vrch č. 5436, proti povinným 1) L. E., za účasti jeho manželky M. E., a 2) H. E., pro 26 010 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky, Exekutorský úřad Plzeň-město, pod sp. zn. 108 Ex 3155/07, o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. září 2015, č. j. 12 Co 358/2015-110, takto:


Dovolání povinného 1) se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

/>Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného 1) proti usnesení soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky, Exekutorský úřad Plzeň-město, ze dne 21. dubna 2015, sp. zn. 108 Ex 3155/07, jímž bylo rozhodnuto o výtěžku získaného provedením dražby nemovitých věcí povinného 1) a jeho manželky.

Povinný 1) napadl usnesení krajského soudu podáním, které označil jako „odvolání“. Nejvyšší soud podání posoudil podle jeho obsahu jako dovolání [§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“].

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že lze podat dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2016


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 2. 2016, sp. zn. 20 Cdo 5566/2015, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5566.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies