20 Cdo 5390/2015

01. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 33, identifikační číslo osoby 45317054, proti povinným 1) J. R., M. K., a 2) J. R., tamtéž, pro 2 293 732,70 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Exekutorský úřad Brno-město, pod sp. zn. 009 Ex 1752/07, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. května 2013, sp. zn. 26 Co 521/2012, takto:
Řízení o dovolání povinných se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. května 2013, sp. zn. 26 Co 521/2012, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatelé i přes výzvu soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Exekutorský úřad Brno-město, ze dne 19. srpna 2013, č. j. 009 EX 1752/07
-120, nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.). O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 1. února 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 2. 2016, sp. zn. 20 Cdo 5390/2015, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5390.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies