26 Cdo 4213/2015

15. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. c)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněného statutárního města Přerov, se sídlem v Přerově, Bratrská 709/34, IČO 00301825, proti povinnému P. D., pro 300 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 28 EXE 642/2014, o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 16. března 2015, č. j. 28 EXE 642/2014-49, a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. května 2015, č. j. 40 Co 290/2015-57, takto:


I. Řízení o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 16. března 2015, č. j. 28 EXE 642/2014-49, se zastavuje.II. Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. května 2015, č. j. 40 Co 290/2015-57, se odmítá.
/>


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 28. 5. 2015, č. j. 40 Co 290/2015-57, potvrdil usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 16. 3. 2015, č. j. 28 EXE 642/2014-49, jímž soud prvního stupně zamítl návrh povinného na úplné zastavení exekuce, nařízené k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 300 Kč s příslušenstvím.

Podání povinného, jež je podle obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) dovoláním proti usnesení odvolacího soudu, a výslovně též proti usnesení soudu prvního stupně, Nejvyšší soud projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „o. s. ř.“).

Řízení o dovolání povinného, které směřuje proti usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 16. března 2015, č. j. 28 EXE 642/2014-49, Nejvyšší soud České republiky pro nedostatek funkční příslušnosti podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil (srov. též usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 9. 2003 sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dovolání proti usnesení odvolacího soudu není přípustné, protože směřuje proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.). Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. února 2016JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4213/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.4213.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies