30 Cdo 713/2016

23. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu pro místní rozvoj, se sídlem v Praze 1, Staroměstské náměstí 6, o zaplacení částky 751 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 119/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2014, č. j. 13 Co 313/2014-46, takto:I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., přičemž v dovolání požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 26. 6. 2015, č. j. 27 C 119/2012-72, žádost dovolatele zamítl. Usnesením odvolacího soudu ze dne 10. 9. 2015, č. j. 13 Co 325/2015-83, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno. Soud prvního stupně usnesením ze dne 26. 1. 2016, č. j. 27 C 119/2012-90, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta. Dovolatel na výzvu reagoval podáním, v němž uvedl, že „na zaplacení advokáta pro dovolací řízení nemá“, přičemž podal návrh na obnovu řízení.

Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 23. 2. 2016JUDr. František Ištvánek
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 30 Cdo 713/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.713.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies