25 Cdo 4925/2015

10. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce P. B., proti žalovanému JUDr. J. F. soudci Krajského soudu v Hradci Králové, adresou pracoviště v Hradci Králové, Československé armády 218/57, o náhradu škody a zadostiučinění za psychickou, zdravotní a majetkovou újmu, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 21 C 11/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 29. 6. 2015, č. j. 19 Co 210/2015-76, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 29. 6. 2015, č. j. 19 Co 210/2015-76, potvrdil usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 2. 6. 2015, č. j. 21 C 11/2015-59, jímž byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce pro řízení. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání, aniž byla splněna podmínka povinného zastoupení advokátem, a požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 16. 12. 2015, č. j. 25 Cdo 4925/2015-94 Nejvyšší soud rozhodl o neustanovení zástupce žalobce z řad advokátů a vyzval jej, s poučením o následcích nesplnění výzvy, aby ve stanovené lhůtě odstranil uvedený nedostatek podmínky řízení.

Dovolatel ani dodatečně nedostatek podmínky řízení, spočívající v absenci zastoupení, nenapravil. Svým podání ze dne 25. 1. 2016 pouze zopakoval svou žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Absence povinného právního zastoupení dovolatele je nedostatkem podmínky řízení, který se nepodařilo odstranit. Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. února 2016


JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 25 Cdo 4925/2015, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.4925.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies