30 Cdo 536/2016

23. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce A. Ž., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu nemajetkové újmy 15 266,35 EUR, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 142/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2015, č. j. 15 Co 309/2014-64, takto:I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému rozsudku dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., přičemž v dovolání požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 26. 2. 2015, č. j. 15 C 142/2013-71, žádost dovolatele zamítl. Usnesením odvolacího soudu ze dne 20. 7. 2015, č. j. 15 Co 281/2015-77, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno. Dovolací řízení o dovolání žalobci proti posledně uvedenému rozhodnutí bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2016, č. j. 30 Cdo 5160/2015-103, zastaveno. Soud prvního stupně usnesením ze dne 18. 1. 2016, č. j. 15 C 142/2013-106, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž stanovil dovolateli lhůtu 20 dnů ode dne doručení usnesení. Dovolatel na výzvu nereagoval.

Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. února 2016

JUDr. František Ištvánek
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 30 Cdo 536/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.536.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies