20 Cdo 68/2016

10. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 243f odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph. D., v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem se sídlem v Praze 6, U stanice 11/4, proti povinnému P. R., zastoupenému Mgr. Tomášem Kotrysem, advokátem se sídlem v Prostějově, Vrahovická 7, pro 17 606,50 Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Prostějově pod sp. zn. 28 EXE 1654/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 8. 2015, č. j. 12 Co 31/2015-107, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 9. 12. 2014, č. j. 28 EXE 1654/2012-76, jímž soud prvního stupně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce. Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vzal prostřednictvím ustanoveného právního zástupce podáním ze dne 8. 12. 2015 zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. února 2016JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 20 Cdo 68/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.68.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies