20 Cdo 5720/2015

03. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné SMART Capital, a. s., se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, identifikační číslo osoby 26865297, zastoupené Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 536/22, proti povinným 1) P. G., N. a 2) L. G., N., pro 9 688 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 22 EXE 56/2013, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ze dne 25. 4. 2013, č. j. 58 Co 125/2013-50, ve znění opravného usnesení ze dne 17. 9. 2015, č. j. 58 Co 125/2013-112, takto:I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Okresní soud ve Zlíně usnesením ze dne 11. 1. 2013, č. j. 22 EXE 56/2013-14, nařídil exekuci na majetek povinných podle rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Veroniky Fryšákové Šimánkové ze dne 6. 8. 2012, sp. zn. 10040/2011, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 9 688 Kč s příslušenstvím a provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Tomáše Vránu, Exekutorský úřad Přerov. Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně v záhlaví uvedenými rozhodnutími odmítl odvolání povinných proti usnesení soudu prvního stupně. Odvolání povinných odmítl s odůvodněním, že neobsahovalo skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce.

Usnesení odvolacího soudu napadli oba povinní dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelů v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. února 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2016, sp. zn. 20 Cdo 5720/2015, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5720.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies