20 Cdo 5167/2015

01. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného M. R., zastoupeného JUDr. Davidem Mášou, advokátem se sídlem v Praze 2,Na Zderaze 1275/15,proti povinnému Ing. P. K., pro 14 000Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 EXE 4320/2011, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2015, č. j. 28 Co 267/2014-116, takto:


Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:
Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 11. 2. 2014, č. j. 68 EXE 4320/2011-71, zastavil exekuci (výrok I.), žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a uložil oprávněnému povinnost uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce.Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně potvrdil ve výroku o zastavení exekuce pro vymáhanou pohledávku ve výši 14 000 Kč s příslušenstvím za dobu od 2. 11. 2009 a ve zbytku jej změnil tak, že se exekuce pro vymožení příslušenství pohledávky za dobu od 26. 8. 2009 do 1. 11. 2009 nezastavuje.

Oprávněný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, a to v rozsahu, v němž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně ve výroku o zastavení exekuce pro vymáhanou pohledávku ve výši 14 000 Kč s příslušenstvím od 2. 11. 2009. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.] – odvolací soud rozhodoval ve věci zastavení exekuce nařízené k vymožení pohledávky ve výši 14 000 Kč s příslušenstvím (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015 či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14). Nejvyšší soud tedy dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. února 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 2. 2016, sp. zn. 20 Cdo 5167/2015, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5167.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies