20 Cdo 5288/2015

03. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 240 odst. 2
  • OSŘ - § 57 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo 41197518, proti povinné Ing. I. S., Ch., zastoupené JUDr. Janem Mejzlíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Malá Štupartská 6, pro 152 109 Kč, vedené u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 206 EXE 5358/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2015 pod sp. zn. 23 Co 111/2015, takto:

Dovolání se odmítá.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Krajský soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 5. 8. 2014, č. j. 206 EXE 5358/2012-33, jímž Okresní soud Praha – západ zamítl návrh povinné na zastavení exekuce. Usnesení odvolacího soudu bylo dne 1. 7. 2015 doručeno právnímu zástupci povinné (viz č. l. 63 spisu), který napadl usnesení dovoláním, zaslaným do datové schránky soudu prvního stupně ve středu 2. 9. 2015 (viz č. l. 66 a násl.). Nejvyšší soud České republiky dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II Přechodná ustanovení, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.).

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Podle § 57 odst. 2 věty první o. s. ř., lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce.

Protože dovolání bylo podáno opožděně, Nejvyšší soud je podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 3. února 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová,Ph.D.
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2016, sp. zn. 20 Cdo 5288/2015, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5288.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies