20 Cdo 5297/2015

22. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. c)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Správy služeb hlavního města Prahy, příspěvkové organizace, se sídlem v Praze 8, Kundratka 1951/19, identifikační číslo osoby 70889660, zastoupené JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze - Nové Město, Panská 895/6, proti povinnému F. Z., P., zastoupenému JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 28, pro 1 450 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 49 EXE 1271/2014, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. července 2015, č. j. 30 Co 4/2015-106, takto:


Dovolání se odmítá.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 6. 11. 2014, č. j. 49 EXE 1271/2014-35, kterým Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl návrh povinného na zastavení exekuce. Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II Přechodná ustanovení, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.).

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. února 2016
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2016, sp. zn. 20 Cdo 5297/2015, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5297.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies