20 Cdo 4582/2015

23. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Home Credit a. s., se sídlem v Brně, Nové Sady 996/25, identifikační číslo osoby 26978636, zastoupené Mgr. Vladimírem Uhdem, advokátem se sídlem v Praze 1, Klimentská 1207/10, proti povinné H. B., zastoupené Mgr. Petrem Němcem, advokátem se sídlem v Praze 4, Mendíků 1396/9, pro 21 422,41 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 84 EXE 993/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2015, č. j. 21 Co 244/2015-54, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Oprávněná je povinna zaplatit povinné k rukám jejího zástupce na nákladech dovolacího řízení 1 560,90 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Kutné Hoře usnesením ze dne 27. 4. 2015, č. j. 84 EXE 993/2010-28, přerušil exekuční řízení vedené k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 21 422,41 Kč s příslušenstvím (výrok I.) a současně uložil povinné, aby do 30 dnů podala u příslušného soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu (výrok II.).

Krajský soud v Praze shora označeným usnesením změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se exekuční řízení nepřerušuje a povinné se neukládá povinnost, aby do 30 dnů podala u příslušeného soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu.

Usnesení odvolacího soudu napadla oprávněná dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, a nejedná se přitom o vztah ze spotřebitelské smlouvy, pracovněprávní vztah, ani o věc uvedenou v § 120 odst. 2 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.); skutečnost, zda exekuční titul má svůj základ ve spotřebitelském právním vztahu, není pro posouzení přípustnosti dovolání proti usnesení vydanému v exekučním řízení podstatná (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1577/2013). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 22. února 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 20 Cdo 4582/2015, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.4582.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies