22 Cdo 4158/2015

23. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyně Mgr. D. Ch., proti žalovanému P. Š., o uložení povinnosti, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 11 C 231/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, ze dne 28. května 2015, č. j. 12 Co 184/2015-140, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Nejvyšší soud, jako soud dovolací, zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. května 2015, č. j. 12 Co 184/2015-140, neboť nebyly splněny podmínky řízení. Dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř., ačkoli byla usnesením ze dne 16. července 2015, č. j. 11 C 231/2014-235, ke zvolení zástupce vyzvána, a byla zároveň poučena o následcích nesplnění této povinnosti.
V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 23. února 2016JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4158/2015, ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.4158.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies