28 Cdo 2720/2015

24. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 166

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobce Mgr. V. S., zastoupeného Mgr. Michalem Šimků, advokátem se sídlem v Praze 1, Šítkova 233/1, za účasti: 1) městská část Praha 10, se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, zastoupena JUDr. Janem Pavlokem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 6, K Brusce 124/6, 2) hlavní město Praha, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2/2, zastoupené JUDr. Janem Mikšem, advokátem se sídlem v Praze 2, Na Slupi 15, a 3) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, se sídlem v Praze 5, Štefánikova 23, zastoupena JUDr. Jarmilou Cenklovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, náměstí 14. října 159/6, o vlastnictví oprávněné osoby, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 11 C 75/2008, o dovolání účastníků ad 1) a 2) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. února 2014, č. j. 24 Co 15/2013 - 306, doplňujícím usnesením, takto:


Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. ledna 2016, č. j. 28 Cdo 2720/2015 - 400, se doplňuje tak, že se současně zrušují i usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2014, č. j. 24 Co 127/2014 - 322, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24. dubna 2014, č. j. 11 C 75/2008 - 314, a i v tomto rozsahu se věc vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví označeným usnesením Nejvyšší soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. února 2014, č. j. 24 Co 15/2013-306, jakož i rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24. října 2012, č. j. 11 C 75/2008-231, vyjma výroků pod body II, III a IV, a v tomto rozsahu věc vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení.

Při rozhodování o věci samé Nejvyšší soud opomenul zrušit též další rozhodnutí vydané v řízení v prvním stupni a v odvolacím řízení – konkrétně doplňující usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24. dubna 2014, č. j. 11 C 75/2008 - 314, ve spojení s usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2014, č. j. 24 Co 127/2014 - 322, jimiž bylo rozhodnuto o nákladech řízení, které vznikly státu (§ 148 odst. 1 o. s. ř.) a jež jsou na zrušovaném rozsudku odvolacího soudu (spolu s ním i rozsudku soudu prvního stupně) závislá (srov. § 243e odst. 2 věty třetí občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“).

Proto dovolací soud – i se zřetelem k návrhu účastnice ad 2) – zjednal nápravu vydáním tohoto (doplňujícího) usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2016


Mgr. Petr Kraus
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo 2720/2015, ECLI:CZ:NS:2016:28.CDO.2720.2015.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies