25 Cdo 370/2016

23. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce S. S., zastoupené JUDr. Davidem Jüngerem, advokátem se sídlem v Ostravě, 28. října 219/438, proti žalované JUDr. A. F., advokátce se sídlem ve Frýdku-Místku, U Staré pošty 53, zastoupené JUDr. Josefem Zubkem, advokátem se sídlem v Třinci, 1. máje 398, o 2 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 84 C 99/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 9. 2015, č. j. 8 Co 300/2015-412, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 10. 9. 2015, č. j. 8 Co 300/2015-412, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 30. 1. 2015, č. j. 84 C 99/2009-299, jímž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni 2 500 000 Kč, částečně jej změnil ve výroku o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 1. 2. 2016 vzala v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu žalované Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 23. února 2016
JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 25 Cdo 370/2016, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.370.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies