11 Tdo 1194/2015

18. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265l odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. února 2016 o dovolání obviněného J. F., proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 9 To 218/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 5 T 156/2014, a rozhodl t a k t o :
Podle § 265lodst. 4 tr. ř. se obviněný J. F. do vazby n e b e r e .O d ů v o d n ě n í :


Obviněný J. F. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Kladně ze dne 16. 12. 2014, sp. zn. 5 T 156/2014, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 9 To 218/2015. Obě tato rozhodnutí byla ohledně obviněného J. F. usnesením Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 1194/2015-I, zrušena s tím, že bylo Okresnímu soudu v Kladně přikázáno, aby věc obviněného F. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. U obviněného F. tak odpadl důvod pro další výkon trestu odnětí svobody.

Za tohoto stavu bylo nutné, aby Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. ř. rovněž rozhodl o vazbě obviněného. Nejvyšší soud shledal, že v nynějším stadiu řízení není na straně obviněného J. F. dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., neboť zde není důvodná obava, že obviněný uprchne nebo se bude vyhýbat dalšímu trestnímu řízení tím, že se bude skrývat, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky, nebo že bude trestnou činnost opakovat. Proto Nejvyšší soud rozhodl, že obviněný se nebere do vazby.


Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 18. února 2016JUDr. Stanislav Rizman
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2016, sp. zn. 11 Tdo 1194/2015, ECLI:CZ:NS:2016:11.TDO.1194.2015.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies