26 Cdo 3597/2015

17. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobců a) Mgr. P. Č., U. H., b) K. T., S. M., c) JUDr. O. D., tamtéž, proti žalovaným 1. RNDr. P. K., B., a 2. RNDr. P. K., tamtéž, zastoupeným JUDr. Ing. Kristýnou Fronc Chalupeckou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Zemské právo 1574/3, o zaplacení částky 238.234 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 27 C 230/2010, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 22. října 2014, č. j. 59 Co 345/2014-221, takto:Dovolání se odmítá.

Odůvodnění


Dovolání žalovaných proti usnesení odvolacího soudu, kterým změnil usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 26. 6. 2014, č. j. 27 C 230/2010-209, tak, že řízení se nezastavuje, není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. – dále jen „o. s. ř.“). Žalovaný 1., který byl současně pověřeným vlastníkem (statutárním orgánem) původního žalobce Společenství domu č. p. 1955, se sídlem ve Starém Městě, Hradišťská 1955 (v době zpětvzetí žaloby nebylo dosud pravomocně rozhodnuto o procesním nástupnictví na žalující straně), nebyl podle § 21 odst. 4 o. s. ř. oprávněn za původního žalobce v řízení jednat, tedy ani vzít žalobu zpět, neboť jeho zájmy byly se zájmy původního žalobce v rozporu (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 33 Cdo 1826/2015).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaných podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se končí řízení, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 17. února 2016
JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2016, sp. zn. 26 Cdo 3597/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.3597.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies